maandag, 30. juni 2008 - 18:14

Asbest op kleding USAR-team na oefening in Tsjechië

Den Haag

Uit kledingmonsters is gebleken dat leden van het Urban Search And Rescue Team (USAR) in aanraking zijn gekomen met witte asbest tijdens een oefening in Tsjechië. Deze oefening in Rychnov en Ostrava heeft plaatsgevonden van 26 tot en met 31 mei 2008. Dit heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken maandag 30 juni bekendgemaakt.

Hoeveel leden en in welke mate zij daadwerkelijk aan asbest zijn blootgesteld, is echter niet meer te achterhalen. Als het asbest al traceerbaar is, kan niet worden vastgesteld of dit te wijten is aan de oefening in Tsjechië omdat de deelnemers een hoog risicoprofiel hebben. I

Inmiddels zijn alle ruim zestig deelnemers aan de oefening, onder wie een verslaggeefster van RTL, op de hoogte gebracht. Op het oefenterrein werd al tijdens de oefening asbest (chrysotiel) aangetroffen. Er zijn tijdens de oefening veiligheidsmaatregelen getroffen om verspreiding van asbest te voorkomen.

Oefenlocaties met verdenking zijn gemeden en sommige kledingstukken zijn op het oefenterrein uit voorzorg gereinigd. Bij terugkomst is materieel uit voorzorg alsnog bemonsterd op asbest. Van de 88 monsters bleken zeven monsters ondanks de genomen veiligheidsmaatregelen een vervuiling met asbest te bevatten.

De asbestdeeltjes zijn zowel in delen van de groepsuitrusting als in sommige persoonlijke kledingstukken gevonden. De uitkomst van deze bemonstering zegt overigens op zich niets over de blootstelling van individuele leden. Inmiddels is besloten de hele uitrusting van USAR te laten reinigen door een gecertificeerd bedrijf.

Het Urban Search And Rescue Team is de Nederlandse bijstandseenheid voor het zoeken en redden van ingesloten of bedolven slachtoffers bij rampen in binnen- en buitenland. Het Ministerie van Binnenlandse Zaken, dat eindverantwoordelijk is voor het USAR-team, heeft een contract met het Nederlands Instituut voor Fysieke Veiligheid voor het voorbereiden van oefeningen.
Provincie:
Tag(s):