vrijdag, 4. januari 2008 - 11:41

Asbest vrijgekomen tijdens brand

Wemeldinge

In de nacht van 2 op 3 januari 2008 is aan de Stelhoekweg in Wemeldinge een monumentale boerenschuur door brand verwoest. Tijdens de brand is er asbest vrijgekomen.Uit een eerste onderzoek is gebleken dat het asbestmateriaal door de wind vooral op de landerijen is neergedaald.

Zekerheid hierover is pas bekend na afronding van het onderzoek. Het asbestmateriaal dat in de omgeving van de boerderij kan voorkomen is niet gevaarlijk omdat het uit stukjes asbestcement bestaat. Inmiddels zijn er maatregelen getroffen om te voorkomen dat de stukjes asbestcement kapot getrapt of gereden worden. De toegangsweg naar het gebied is daarom afgesloten.

Een gespecialiseerd onderzoeksbureau is ingeschakeld en zal de exacte grenzen van het met asbest besmette gebied vaststellen. Daarna zal het gespecialiseerde bedrijf starten met het ontsmetten van het erf van de boerderij en de omliggende weilanden.

Omwonenden zijn door middel van een huis-aan-huis brief op de hoogte gesteld.

De hulpverleners die tijdens de brand in actie waren zijn volgens een vast protocol ontsmet. De bewoners die in het huis lagen te slapen hebben tijdig de woning kunnen verlaten. Het boerenhuis, dat aan de schuur vast staat, is gespaard gebleven.
Provincie:
Tag(s):