vrijdag, 29. augustus 2008 - 8:24

Asbestregels moeten beter toegepast worden

Den Haag

Op het gebied van de asbestsanering is meer samenhang en samenwerking nodig, bestaande regels moeten in de praktijk beter worden toegepast. Dit heeft minister Cramer van VROM in een brief aan de Tweede Kamer meegedeeld.

De toepassing van asbest is sinds de jaren '70 wettelijk verboden. De schadelijke stof komt echter nog steeds op grote schaal in het milieu voor, vooral in de landbouwsector. Blootstelling aan asbest kan na een groot aantal jaren leiden tot een ernstige vorm van longkanker, mesothelioom. Op dit moment overlijden jaarlijks circa 400 mensen aan de gevolgen van blootstelling aan asbest in het verleden.

Om risico's die bij onzorgvuldig handelen ontstaan te voorkomen, is nauwe samenwerking tussen overheden en particuliere partijen nodig, aldus de minister. ",Het uitgangspunt van het beleid is dan ook om in de gehele asbestketen te voorkomen dat grote risico's ontstaan. Daar waar wel onaanvaardbare risico's - dreigen te - ontstaan, is regelgeving en toezicht op de goede uitvoering van de regelgeving van belang", aldus minister Cramer.
Provincie:
Tag(s):