woensdag, 13. februari 2008 - 17:01

Asbestverontreiniging omgeving De Vosholen

Hoogezand - Sappemeer

Op woensdag 13 februari is een terrein in een ruime omtrek rondom het monumentale ketelhuis in De Vosholen in Hoogezand uit voorzorg afgezet met hekken, linten en waarschuwingsborden. Uit de voorlopige resultaten van een bodemonderzoek door het bureau Ecoreest is gebleken dat er in de bodem rondom de schuur en het ketelhuis asbest aanwezig is.

Nader onderzoek moet uitwijzen wat de ernst en de omvang van de verontreiniging is. Daarvoor moeten de voorlopige resultaten nader worden geanalyseerd en is ook uitgebreider onderzoek op het terrein nodig. Het nadere onderzoek zal om preventieve redenen onder asbestcondities worden uitgevoerd met onder andere de bekende beschermende kleding. Op de locatie is de bouw van de toekomstige school gepland voor woonwijk De Vosholen. Op dinsdag 12 februari zijn de omwonenden van de toekomstige schoollocatie De Vosholen per brief geïnformeerd.

De direct omwonenden hadden op 14 januari 2008 al een brief ontvangen dat er opnieuw bodemonderzoek zou gaan plaatsvinden. De locatie is al in 2006 onderzocht, maar dat is niet gebeurd volgens de kwaliteitseisen die de gemeente daar aan stelt. Daarom is ter controle van dat onderzoek opnieuw een bodemonderzoek uitgevoerd. Deze werkwijze is vergelijkbaar met die in de reeds bebouwde gebieden, aangrenzend aan de toekomstige schoollocatie
Provincie:
Tag(s):