woensdag, 13. februari 2008 - 9:38

Asielzoekers mogen meer werken

Den Haag

Asielzoekers mogen vanaf vandaag 24 weken per 52 weken werken. Tot nu mochten ze maar 12 weken per 52 weken werken. Voor asielzoekers die werken als artiest, musicus, filmmedewerker of die musici of artiesten technisch ondersteunen, is de verruiming minder.

Zij mogen voortaan 14 weken per 52 weken werken. De verruiming geldt onverminderd niet voor asielzoekers van wie de asielprocedure korter dan zes maanden loopt. Zij mogen helemaal niet werken.

Het kabinet neemt deze maatregel omdat verruiming van arbeidsmogelijkheden duidelijk positieve kanten heeft. Asielzoekers blijven actief, zonder dat er sprake kan zijn van integratie en inburgering die de verwachting van een verblijfsvergunning zouden kunnen wekken. De verruiming leidt dan ook niet tot recht op WW. Vandaar ook de verschillende termijnen: bij de artistieke beroepen ontstaat eerder recht op WW.

Het kabinet was het al in mei 2007 eens geworden over ruimere arbeidsmogelijkheden voor asielzoekers na het advies van de Sociaal-Economische Raad (SER) over arbeidsmigratie en het advies van de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken (ACVZ) over studiemigratie. Om dit ook daadwerkelijk mogelijk te maken heeft minister Donner van Sociale Zaken en Werkgelegenheid het Besluit uitvoering Wet arbeid vreemdelingen nu aangepast en de ingangsdatum bepaald.
Categorie:
Tag(s):