donderdag, 7. februari 2008 - 21:09

Assen schort onderhandelingen met Van der Most op

Assen

Van der Most heeft tot uiterlijk 8 februari de tijd om met een aanvaardbaar bod te komen voor overname van het sport- en evenementencomplex DeSmelt in Assen. Omdat de erfpacht op 1 april eindigt, begint de gemeente met een onderzoek naar andere gegadigden die de exploitatie van DeSmelt willen overnemen. Om te kunnen garanderen dat iedereen in DeSmelt kan blijven schaatsen en zwemmen, heeft de gemeente voorbereidingen getroffen om het complex zonodig tijdelijk te beheren.

Na het opzeggen van de erfpachtovereenkomst in september 2007 heeft van der Most aangegeven de exploitatie van DeSmelt toch te willen voortzetten. Dit was alleen mogelijk als Van der Most bereid was het complex tegen een marktconforme prijs van de gemeente over te nemen. Hierover is diverse keren met Van der Most onderhandeld, maar dit heeft jammer genoeg nog niet tot een akkoord geleid.

De gemeente start daarom zo spoedig mogelijk gesprekken met gegadigden die DeSmelt willen overnemen en exploiteren. Mocht er op 1 april nog geen overeenstemming zijn met een nieuwe exploitant, dan zal de gemeente zonodig zelf de exploitatie tijdelijk overnemen. Hiervoor zijn de afgelopen paar maanden de nodige voorbereidingen getroffen.

Van der Most heeft in september 2007 de erfpachtovereenkomst voor DeSmelt opgezegd. Voorafgaand aan het opzeggen van de erfpachtovereenkomst vroeg Van der Most een bedrag van 10 tot 12 miljoen euro aan de gemeente als bijdrage in de investering voor het hotel. De sporthal bij Stadsbroek zou op het terrein van DeSmelt moeten komen en in exploitatie van DeSmelt worden gegeven. Verder wilde Van der Most dat de gemeente zou meewerken aan het inrichten van een heliterrein en een permanente vergunning aan Van der Most zou geven voor het gebruik daarvan.

Het college is van mening dat inwilliging van deze eisen in ernstige mate afbreuk zou doen aan de keuze die de gemeenteraad in 1997 heeft gemaakt om DeSmelt volledig buiten de gemeente te plaatsen. Bovendien mag de gemeente op deze wijze geen steun verlenen aan een ondernemer.

Van der Most heeft het sport- en recreatiecomplex in 1997 in erfpacht gekregen en de afgelopen jaren geïnvesteerd in het complex. De gemeente heeft het bestemmingsplan aangepast om de bouw van een hotel mogelijk te maken.
Provincie:
Tag(s):