dinsdag, 28. oktober 2008 - 19:43

Assen wil in tachtig procent van de huizen een rookmelder

Assen

De gemeente Assen wil binnen drie jaar de rookmelderdichtheid verhogen van 56% naar 80%. Dit als onderdeel van een project waarmee de gemeente Assen samen met Woningstichting Actium en de Energiewacht de brandveiligheid thuis wil verhogen. Donderdagavond wordt de gemeenteraad over de plannen geïnformeerd. In november besluit de raad of het gevraagde budget van € 600.000 beschikbaar wordt gesteld.

De regionale brandweer in Drenthe (RBD) heeft besloten de opkomsttijd van de brandweer te verhogen van 8 naar 15 minuten. De gemeente Assen gaat daarop inwoners bewust maken van brandveiligheid thuis. Een van de onderdelen binnen dit project is het beschikbaar stellen van rookmelders. Als de gemeenteraad de plannen goedkeurt, kunnen inwoners vanaf voorjaar 2009 een brandveiligheidcheck aanvragen.

Huishoudens die nog geen rookmelders hebben, krijgen er gratis twee aangeboden. De check is gratis, maar inwoners moeten zich zelf opgeven. De gemeente Assen zet samen met de Energiewacht vijf mensen met een participatiebaan in voor het uitvoeren van de check. Hiermee bieden zij mensen met een uitkering de kans om werkervaring op te doen. In totaal kunnen 6500 huishoudens worden voorzien van rookmelders. Woonstichting Actium gaat in 6500 huurwoningen rookmelders ophangen. Zij checken de woningen daarnaast op zowel energie als gas.

Naast het vergroten van de rookmelderdichtheid richt het project zich op het doorlopend informeren van Assenaren over de gevaren van brand en over wat inwoners kunnen doen om brand te voorkomen en vroegtijdig te ontdekken. Ook start de gemeente een educatief traject op basisscholen. Een docent van de brandweer bezoekt jaarlijks alle 25 scholen en legt uit wat de gevaren van brand zijn. Kinderen komen op deze manier al op de lagere school meerdere keren in aanraking met brandveiligheid.
Provincie:
Tag(s):