donderdag, 6. maart 2008 - 21:12

Assen wil maatwerk bij aanpak alcoholmisbruik jongeren

Assen

De gemeente Assen zit niets in de ideeën van het kabinet om gemeenten de bevoegdheid te geven lokaal leeftijdsgrenzen voor alcoholgebruik of alcoholbezit vast te stellen. Ook het idee om per gemeente de sluitingstijden te koppelen aan leeftijd ziet de gemeente niet als een effectief middel om alcoholmisbruik onder jongeren terug te dringen. Het maken van dit soort lokale maatregelen leidt tot verplaatsing van het probleem over de gemeentegrenzen.

Dit schrijft de gemeente in een brief aan de Vereniging van Drentse gemeenten over de hoofdlijnenbrief alcoholbeleid van het kabinet. De gemeente toont zich in deze brief voorstander van het centraal regelen van de extra bevoegdheden die het kabinet voorstelt.

In de preventieve aanpak van het alcoholmisbruik onder jongeren kiest de gemeente voor maatwerk. Een van de instrumenten die de gemeente Assen daarvoor samen met Verslavingszorg Noord Nederland en andere maatschappelijke partners heeft ontwikkeld is de aanpak ‘Alcoholmisbruik hangplekken’.

Uit meldingen van afvalbeheer of politie bestaat een redelijk inzicht in de plekken waar jongeren veel alcohol gebruiken en overlast veroorzaken. In de aanpak van de gemeente Assen worden de jongeren actief benaderd door jongerenwerkers en de politie. Als er aanleiding voor is bespreekt het Jongeren Opvang Team de jongeren om na te gaan of ze problemen hebben op het gebied van alcoholgebruik of schoolverzuim. Binnen het Jongeren Opvang Team maken de samenwerkingspartners vervolgens afspraken over de aanpak van deze jongeren.
Provincie:
Tag(s):