donderdag, 9. oktober 2008 - 8:41

Asser Contract tegen overlast door jongeren

Assen

Met het Asser Contract introduceert de gemeente Assen een nieuw instrument om overlast door met name minderjarige jongeren tegen te gaan. Met het contract wil de gemeente het gat tussen hulpverlening en handhaving opvullen. Het Asser Contract is gekoppeld aan de verblijfsontzegging. Als jongeren zich niet aan de afspraken uit het contract houden kan de gemeente alsnog een verblijfsontzegging voor een bepaald gebied opleggen.

Op verschillende plaatsen in Assen is sprake van overlast door groepen jongeren. Hierbij zijn ook vaak minderjarigen betrokken. De overlast varieert van geluidsoverlast en vernielingen tot bedreigingen en mishandelingen. Verder wordt er alcohol gedronken, drugs gebruikt en gedeald.

Een nieuw instrument in het tegengaan van overlast is het Asser Contract. Vooral bij minderjarige jongeren kan het effectief zijn om in plaats van sancties op te leggen hulpverlening aan te bieden. In het contract worden met de jongeren en hun ouders afspraken gemaakt over onder meer gedrag en eventuele hulpverlening en ondersteuning door instellingen als jeugdzorg, maartschappelijk werk of verslavingszorg. Gemeente, jongere én ouders ondertekenen het contract.

Het contract geldt als een laatste waarschuwing. Het niet naleven van de afspraken uit het contract betekent dat de gemeente alsnog een verblijfsontzegging oplegt. Het doel van deze aanpak is om bij overlast door minderjarigen te proberen om het gedrag van deze jongeren te veranderen. Hiermee vergroten zij hun kansen voor de toekomst.
Provincie:
Tag(s):