woensdag, 24. december 2008 - 13:25

Automatische kwijtschelding van gemeente-belasting

Den Haag

Mensen met een laag inkomen hoeven voortaan niet meer elk jaar kwijtschelding aan te vragen van gemeentelijke belastingen en heffingen. Gemeenten kunnen die belastingen en heffingen nu automatisch jaarlijks kwijtschelden. Dit heeft het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) woensdag 24 december bekendgemaakt.

Mensen met een laag inkomen profiteren zo beter van voorzieningen waar zij recht op hebben. De regeling van staatssecretaris Klijnsma van SZW die dit mogelijk maakt, gaat in per 1 januari 2009.

Het voorstel van Klijnsma past in het kabinetsbeleid om mensen met een laag inkomen extra te ondersteunen. Te vaak maken deze mensen geen of onvoldoende gebruik van de inkomensondersteuning waar zij recht op hebben. Hierdoor blijft veel geld liggen. Verder vermindert het voorstel de administratieve rompslomp voor burgers.

De automatische kwijtschelding is bedoeld voor mensen met een inkomen op of onder bijstandsniveau. Voortaan hoeven zij nog maar één keer een aanvraag voor kwijtschelding in te dienen. Zolang hun inkomen niet verandert, hoeven ze in de jaren erna ook geen belasting te betalen
Provincie:
Tag(s):