donderdag, 7. februari 2008 - 10:21

Automobilist houdt zich steeds beter aan de regels

Assen

De automobilisten in Nederland houden zich steeds beter aan de regels, het draagvlak voor zowel verkeersregels als verkeerscontroles is relatief hoog, zeker als het gaat om alcoholgebruik in het verkeer en rijden door rood licht. Het draagvlak voor snelheidscontroles is opnieuw gestegen en bedraagt nu 85 procent.

Dat blijkt uit het jaarlijkse onderzoek naar de mening van automobilisten over de handhaving van de verkeersregels, dat het Bureau Verkeershandhaving Openbaar Ministerie (BVOM) heeft laten verrichten door het onderzoeksbureau NEA. Het onderzoek spitste zich toe op de speerpunten alcohol, snelheid, rood licht en gordel.

Van alle automobilisten vindt 85 procent snelheidscontroles zinvol of heel zinvol. De laatste jaren steeg dat van 76 procent in 2005 tot 82 procent in 2006. Nu is het draagvlak dus opnieuw toegenomen. Er zijn wel verschillen in draagvlak per wegtype. In het algemeen geldt: hoe lager de maximum snelheid, hoe hoger het draagvlak. De steun is het grootst voor controles op de wegen waar de meeste ongelukken gebeuren, zoals binnen de bebouwde kom en op de provinciale wegen. Op de autosnelwegen, waar minder ongelukken gebeuren, is het draagvlak met 65 procent dan ook wat minder. Daarbij moet worden aangetekend dat de politie vooral op snelwegen ook controleert op snelheidslimieten die zijn ingesteld om redenen van geluidsoverlast en uitstoot van fijnstof.

Bijna alle automobilisten (ruim 99 procent) vinden controles op alcoholgebruik in het verkeer zinvol of heel zinvol. Het onderzoek geeft echter stof tot nadenken: Eén op de vijf automobilisten zegt zelf wel eens met alcohol achter het stuur te gaan zitten. Bovendien is het aantal automobilisten dat zelf aangeeft nooit met drank achter het stuur te zitten afgenomen met zo’n 6 procent. Toch vindt meer dan de helft (52 procent van de ondervraagden) de norm voor alcoholgebruik niet streng genoeg. En 55 procent ziet het liefst dat de politie (veel) meer op alcohol gaat controleren.

Het naleven van de gordelplicht wordt voor steeds meer automobilisten een vanzelfsprekendheid. Sinds 1999 neemt het gordelgebruik op zowel korte als lange ritten toe. Tijdens lange ritten draagt 95 procent van de automobilisten de gordel; tijdens korte ritten daalt dat tot 85 procent. Negen op de tien ondervraagden is van mening dat het gebruik van de gordel de kans op letsel bij een ongeluk verkleint en een op de drie automobilisten vindt dat er wel vaker gecontroleerd mag worden.
Provincie:
Tag(s):