woensdag, 5. maart 2008 - 20:09

Avonturentuin voor brede school 't Schrijverke

Lelystad

Donderdag 6 maart gaan leerlingen van basisschool ’t Schrijverke hun schooltuin vorm geven. De tuin krijgt de naam ‘De achtertuin’ en is een idee van de school en van de ouders. Het idee voor de tuin is samen met medewerkers van de gemeente uitgewerkt tot een uitvoerbaar plan. De tuin wordt gerealiseerd met geld uit het brede schoolproject.

Na afloop van de werkzaamheden is er om 14.45 uur een feestelijk moment waarbij de tuin officieel wordt geopend. De leerlingen hebben hiervoor een speciaal lied ingestudeerd. Ook planten wethouder Willem de Jager en de directeur van de school mw. De Vries als symbool voor de start een boom in de tuin en wordt het naambord officieel onthuld.

De achtertuin komt naast de school en bestaat onder andere uit een buitenlesgeefplek, verschillende soorten struiken en bomen, boomschorspaadjes. In de vervolgfase zullen ook een aantal schooltuintjes gerealiseerd worden. De leerlingen krijgen in de tuin les over de natuur en helpen mee met schoffelen, snoeien etc. Daarnaast is de tuin een avontuurlijke speelplek waar ook na schooltijd gespeeld kan worden. De tuin is een initiatief van de school en de ouders.
Het grondwerk is uitgevoerd in opdracht van de gemeente, de inrichting en afwerking wordt door de schoolkinderen verzorgd, hierbij een handje geholpen door wijkbeheer en de aannemer. Het onderhoud van de tuin nemen de ouders en de kinderen op hun schouders.
IVN is sinds kort partner van de Brede School en ondersteunt de kinderen bij de activiteiten in de achtertuin.

Brede school
De achtertuin wordt gerealiseerd met geld van het brede school project.
In Lelystad sluiten steeds meer scholen zich aan bij het brede school concept. Op dit moment zijn er 17 brede scholen verdeeld over 5 clusters: Boswijk�(waaronder ’t Schrijverke), Waterwijk, Jol/Galjoen/Punter, Landerijen en Zuiderzeewijk ondergebracht. Brede scholen richten zich op het vergroten van de ontwikkelingskansen van kinderen/ouders/wijkbewoners en/of het versterken van de sociale samenhang in de buurt. Op dit moment zijn brede scholen in voorbereiding in Lelystad Haven en de Atolwijk.
Provincie:
Tag(s):