dinsdag, 4. november 2008 - 9:39

AWACS-vliegtuigen testen geluidsoverlast

Onderbanken

AWACS-toestellen van de NAVO-basis Geilenkirchen voeren dinsdagochtend twintig proefvluchten uit boven Nederland en Duitsland. De vluchten vanaf de thuisbasis van deze verkenningstoestellen, hebben als doel om te onderzoeken welke aan- en uitvliegroutes de minste geluidsoverlast opleveren. Voor het eerst meet Geluidsnet er naast de geluidssterkte, ook de toonhoogte van de vlieggeluiden. Het ministerie van VROM heeft opdracht gegeven voor deze testvluchten.

De Nederlandse gemeente Onderbanken ligt onder de vliegroutes van het Duitse NAVO-vliegveld Geilenkirchen. De AWACS-toestellen zijn een doorn in het oog van de bevolking in de regio Onderbanken en Brunssum vanwege de geluidsoverlast. In opdracht van de gemeente Onderbanken heeft Geluidsnet dertien geluidsmeetpunten geïnstalleerd. De continue gegevensstroom over geluid, steunt de gemeente bij het informeren van de burgers over vlieggeluid en bij de politieke besluitvorming. Naast de gangbare meting van de geluidssterkte, gebruikt Geluidsnet de proefvluchten voor het eerst ook voor de meting van de toonhoogte van de vlieggeluiden.
Provincie:
Tag(s):