donderdag, 29. mei 2008 - 13:31

Azc Winterswijk krijgt oriëntatie en inburgeringsfunctie

Winterswijk

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) heeft besloten om de functie van Azc Winterswijk te wijzigen in een functie die is gericht op oriëntatie en inburgering. Tot voor kort was het centrum gericht op terugkeer. De verandering is een gevolg van een grotere behoefte aan opvangplaatsen gericht op oriëntatie en inburgering.

Door de gewijzigde functie komen er in het Azc in verhouding meer personen te wonen die nog maar kort in Nederland verblijven. Zij spreken de taal doorgaans minder goed en zijn minder vertrouwd met de Nederlandse gewoonten en gebruiken. Ook is de wijziging van invloed op de in- en uitstroom in het onderwijs.

Scholen zullen te maken krijgen met leerlingen die net als hun ouders nog maar kort in Nederland wonen. Bovendien is het verblijf in het centrum van kortere duur, namelijk gemiddeld zes tot negen maanden. Dit betekent dat scholen sneller afscheid moeten nemen van hun leerlingen uit het Azc.

De wijziging in functie wordt geleidelijk doorgevoerd: de afgelopen periode zijn er al bewoners gearriveerd die zich met name gaan richten op oriëntatie en inburgering. De asielzoekers die in een Azc terugkeer opgevangen moeten worden, verhuizen geleidelijk aan naar andere centra. Het streven is om na de zomervakantie volledig gericht te zijn op oriëntatie en inburgering.

Azielzoekers die in Nederland aankomen, worden opgevangen in een aanmeldcentrum van de Immigratie en Naturalisatiedienst (IND). De asielzoekers die worden toegelaten tot de asielzoekersprocedure, worden vervolgens opgevangen in een oriëntatie en inburgeringslocatie van het COA.

Hier wachten zij het besluit door de IND op hun asielaanvraag af. Als de eerste beschikking positief is, mogen zij in het oriëntatie en inburgeringslocatie blijven tot zij een woning krijgen ergens in Nederland: is de eerste beschikking negatief, dan worden zij overgeplaatst naar een azc gericht op terugkeer.
Provincie:
Tag(s):