woensdag, 18. juni 2008 - 17:12

Aziatische boktor aangetroffen

Op 10 juni is er een volwassen kever van de Aziatische boktor Anoplophora glabripennis gevonden in Berghem. De Plantenziektenkundige Dienst (PD) onderzoekt of het gaat om een vondst van één kever of dat er nog meer kevers aanwezig zijn.

De Aziatische boktor Anoplophora glabripennis komt van oorsprong voor in Oost-Azië en is mogelijk via verpakkinghout in Nederland gekomen. Vanwege de schadelijkheid voor bomen en struiken is Nederland verplicht de boktor te bestrijden. De kever is voor mensen ongevaarlijk.

Deze Aziatische boktor lijkt veel op de Oost-Aziatische boktor Anoplophora chinensis, waarvan recentelijk een kleine populatie is gevonden in het Westland. Belangrijk verschil is dat de soort die gevonden is in het Westland vooral Nederland binnen kan komen via import van planten. De boktorsoort die in Berghem is gevonden kan vooral binnenkomen via verpakkingshout uit China.

De Plantenziektenkundige Dienst, onderdeel van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, start 18 juni in de omgeving van de vondst met een onderzoek naar de Aziatische boktor. De PD wil vaststellen of het gaat om de vondst van één kever of dat er nog meer kevers aanwezig zijn en er bomen zijn aangetast. Inspecteurs van de PD kijken in de openbare ruimte of er sporen van de boktor aanwezig zijn. De gemeente Oss heeft hiervoor haar medewerking verleend. Na afloop van het onderzoek zal de PD bepalen of, en zo ja welke maatregelen er genomen moeten worden.

De PD vraagt de bewoners in het gebied om alert te zijn op eventuele aanwezigheid van de boktor. Bewoners ontvangen deze week een folder in de bus waarin staat hoe ze deze boktor, of sporen ervan, kunnen herkennen.
Provincie:
Tag(s):