dinsdag, 29. juli 2008 - 22:39

Aziatische boktor ook in Enschede

Enschede

Er is een volwassen kever van de Aziatische boktor gevonden in de wijk Roombeek in Enschede. Enschede is de tweede plaats in Nederland waar deze kever is aangetroffen. De Plantenziektenkundige Dienst (PD) onderzoekt of er nog meer kevers aanwezig zijn. De kever is ongevaarlijk voor mensen maar wel schadelijk voor bomen. Dit heeft de gemeente bekendgemaakt.

Aziatische boktor
De Aziatische boktor, met de Latijnse naam Anoplophora glabripennis, komt van oorsprong voor in Oost-Azië. Deze boktorsoort is mogelijk via verpakkingshout Nederland binnengekomen.

De kever is niet gevaarlijk voor mensen, maar wel schadelijk voor bomen en struiken. Daarom is Nederland verplicht deze boktor te bestrijden. De kever eet alleen levend hout en vormt geen bedreiging voor huizen.

Onderzoek in Enschede
Een oplettende bewoner vond de kever in een speeltuin in de wijk Roombeek. Naar aanleiding van de vondst onderzoekt de Plantenziektenkundige Dienst (PD), onderdeel van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, samen met de gemeente Enschede of er nog meer kevers aanwezig zijn. In deze wijk staat op verschillende plaatsen natuursteen opgeslagen.

Omdat de boktor met het verpakkingsmateriaal kan zijn meegekomen, onderzoeken de PD en de gemeente deze week dit materiaal. Ook bekijken inspecteurs de bomen in de openbare ruimte om te zien of hier sporen van de boktor aanwezig zijn.

De PD en de gemeente hebben bewoners van de wijk inmiddels geïnformeerd via een brief en informatiefolder. Zij vragen bewoners om alert te zijn op eventuele aanwezigheid van de boktor en nieuwe vondsten te melden. Na afloop van het onderzoek bepaalt de PD of, en zo ja welke maatregelen er genomen moeten worden.

Tweede vondst in Nederland
Enschede is de tweede plaats in Nederland waar deze kever aangetroffen is. Vorige maand werd deze boktorsoort gevonden in Berghem. De kever kwam uit verpakkingshout dat gebruikt was voor het vervoer van natuursteen.

De PD heeft samen met de gemeente Oss het verpakkingshout in de Berghemse wijk opgehaald en vernietigd. De komende drie jaar blijft de PD de wijk in de gaten gehouden. Dit houdt in dat inspecteurs bomen en struiken controleren op sporen van de boktor.
Provincie:
Tag(s):