woensdag, 26. november 2008 - 9:52

azM opent hartcentrum in Heerlen

Heerlen

Het azM opent in januari 2009 een cardiologisch diagnostisch centrum in Heerlen voor de inwoners van Parkstad. Huisartsen uit oostelijk Zuid-Limburg kunnen patiënten met klachten als pijn op de borst, kortademigheid en hartkloppingen doorverwijzen voor diverse cardiologische onderzoeken die binnen één dagdeel plaatsvinden. Dit heeft het universiteitsziekenhuis in Maastricht vandaag bekend gemaakt.

Veel van de patiënten van het Hart- en Vaatcentrum van het Maastrichtse ziekenhuis komen uit Parkstad. Het azM ziet dit centrum als een vooruitgeschoven post van het academisch ziekenhuis in Maastricht, van waaruit de academische kennis en ervaring beter bereikbaar wordt voor zijn patiënten in Parkstad om zodoende de service aan deze groep te verbeteren en deze zorg dichtbij huis aan te kunnen aanbieden.

Het Maastrichtse cardiologische initiatief is uniek te noemen. Het is voor academische centra namelijk vaak lastig om een goede combinatie te vinden tussen het verlenen van top academische zorg en een optimale service. Met dit hybride concept is het azM van mening de juiste combinatie te hebben gevonden.

Daarnaast past het initiatief bij de ambities die het azM eerder formuleerde om een Euregionale toppositie te willen innemen op het gebied van o.a. hart- en vaatziektes. In dat kader wil de organisatie ook een brug slaan tussen academische zorg en reguliere zorg. In Limburg, en met name oostelijk Zuid-Limburg is de incidentie van hart- en vaatziekten extreem hoog. Het Hart en Vaatcentrum van het azM ziet het als haar missie om dit aantal terug te dringen. Verder neemt het azM met dit initiatief het voortouw in een proces van intensivering van de samenwerking tussen de diverse (Eu-)regionale zorgaanbieders. In een regio met meerdere grote ziekenhuizen en een krimpend aantal inwoners, is samenwerking een voorwaarde om ook op termijn de patiënt topzorg te kunnen blijven aanbieden.
Provincie:
Tag(s):