dinsdag, 15. januari 2008 - 23:40

B & W kiezen voor herbouw functies De Thermen bij De Hoorn

Alphen aan den Rijn

‘Herbouw van de functionaliteit van zwembad De Thermen (525 m²) kunnen we compenseren door aan te bouwen bij zwembad De Hoorn. Gelijktijdig kunnen we de noodzakelijke uitbreiding (350 m²) bij zwembad De Hoorn realiseren. Zo kunnen we tegen aanzienlijk lagere kosten een einde maken aan het tekort aan zwemwater,’ zegt sportwethouder Michel du Chatinier. ‘Daarom stellen wij de raad voor het oorspronkelijke plan, concentratie van de zwembaden door uitbreiding van De Hoorn, te handhaven.’

In 2006 besloot de gemeenteraad te streven naar concentratie van de twee zwembaden op één locatie. Zwembad De Hoorn zou uitgebreid worden met meer vierkante meters zwemwater op basis van de wensen en behoeften van de gebruikers. Daarna zou zwembad De Thermen sluiten en kon deze locatie een nieuwe bestemming krijgen, bijvoorbeeld woningbouw.

Nadat zwembad De Thermen in februari 2007 door brand werd verwoest en inmiddels de bouwkosten flink waren gestegen, is onderzoek gedaan naar nog een mogelijkheid: een nieuw zwembad op locatie van De Thermen, dat voldoet aan de wensen van de gebruikers, en zwembad De Hoorn niet uitbreiden. Maar uit dit onderzoek bleek dat een nieuw zwembad op de locatie van De Thermen bijna twee keer zo veel kost als uitbreiding van zwembad De Hoorn. Ook de exploitatie van één groter zwembad De Hoorn is aanzienlijk voordeliger dan twee zwembaden. Daarom kiest het college kiest voor het aanbouwen bij zwembad De Hoorn. Dit alternatief voldoet bovendien volledig aan de opdracht van de raad om het zwemwater uit te breiden conform de wensen van de gebruikers.

In het voorstel wordt uitgegaan van de resultaten van de verrichte onderzoeken en de feiten en omstandigheden zoals die op dit moment bestaan. Omdat over de verzekeringsaspecten nog onvoldoende duidelijkheid em zekerheid bestaat, hebben deze geen rol gespeeld bij de besluitvorming.

Wethouder Michel du Chatinier heeft begrip voor de emoties van de bewoners van Ridderveld over het verlies van De Thermen. ‘Maar we moeten niet vergeten dat het zwembad geen wijkfunctie vervulde. Mogelijk is er in de wijk Ridderveld – na het wegvallen van de aanwezige horecagelegenheid - behoefte aan een nieuwe ontmoetingsplek. Als dat zo is, zullen wij hier rekening mee houden bij de verdere uitwerking van ons welzijnsaccommodatiebeleid.’
Provincie:
Tag(s):