dinsdag, 25. november 2008 - 13:49

Baby Donna blijft in Leusden

Leusden

Baby Donna blijft in Leusden. Dat heeft de rechter in Arnhem dinsdagochtend besloten. Het gerechtshof heeft de biologische vader ontvankelijk verklaard in zijn verzoek tot een omgangsregeling met Donna. Het verzoek van de biologische vader om een concrete omgangsregeling tussen hem en Donna vast te stellen is afgewezen.

Net zoals de rechtbank Utrecht (waar deze zaak in eerste aanleg diende) is het hof van oordeel dat er geen gronden zijn, die ontzetting van de pleegmoeder van de tijdelijke voogdij rechtvaardigen. Tijdens de mondelinge behandeling in hoger beroep hebben zowel de Raad voor de Kinderbescherming als de Stichting Bureau Jeugdzorg Utrecht aangegeven dat Donna, die sinds maart 2005 in het pleeggezin verblijft, zich geestelijk en fysiek goed ontwikkelt en dat er sprake is van een veilige hechting van Donna in het pleeggezin.

Hoewel de biologische vader recht heeft op omgang met Donna, acht het hof het vaststellen van een omgangsregeling op dit moment in strijd met de zwaarwegende belangen van Donna. Eerst dient Donna op zorgvuldige wijze en met deskundige hulp op de hoogte te worden gebracht van haar ontstaansgeschiedenis. Donna is inmiddels op de hoogte dat haar pleegmoeder niet haar biologische moeder is. Alvorens omgang mogelijk is, is in ieder geval nodig dat Donna deze omgang aankan en dat de biologische vader oog heeft voor de bestaanswerkelijkheid en de identiteit van Donna binnen het gezin waarin zij opgroeit, aldus het hof.
Provincie:
Tag(s):