dinsdag, 18. maart 2008 - 12:40

Bagger geschikt voor toepassing in de landbouw

Schoon en licht verontreinigd bagger kan op een verantwoorde manier worden hergebruikt in de landbouw. Dit blijkt uit onderzoek dat de provincie Friesland heeft laten doen. Het onderzoek maakt onderdeel uit van het project ‘bagger in de landbouw’. Hierin is ook gekeken naar het nieuwe Besluit Bodemkwaliteit en de vergoeding voor de agrarische sector voor het aannemen van bagger.

In het onderzoek is gebruik gemaakt van 110 verschillende baggermonsters uit Zuidwest en Zuidoost Friesland. Deze monsters - van schoon en licht verontreinigd bagger uit de klassen 0, 1 en 2 - zijn getoetst op geschiktheid voor hergebruik. Aan de hand van de risicotoets uit het Besluit Bodemkwaliteit is door de onderzoekers bepaald of het hergebruik van bagger negatieve effecten heeft op de omliggende bodems. Het is voor het eerst in Nederland dat dit met baggermonsters in de praktijk is uitgetest.

Het doel van het project ‘Bagger in de landbouw’ was nagaan hoe schone en licht verontreinigde bagger kan worden toegepast bij het ophogen van percelen, het onderhoud van kaden in het Friese veenweidegebied en vast te stellen wat de risico’s zijn voor de agrarische sector.
Provincie:
Tag(s):