maandag, 22. december 2008 - 23:48

Baggeren in Lange Gracht Kapelle

Kapelle

Begin volgend jaar begint het waterschap samen met de gemeente Kapelle aan het baggeren van de Lange Gracht. Baggeren heeft een positief effect op zowel de kwantiteit (meer berging) als de kwaliteit (betere leefomgeving voor plant en dier) van het water. Het werk begint in of net na week 2 en duurt tot half maart.

De baggerspecie wordt in waterdichte auto’s vervoerd naar het baggerspeciedepot in de Willem Annapolder. Naast het baggeren, krijgen ook de oevers een opknapbeurt. Beschadigde stukken worden hersteld en langs de achtertuinen van de woningen aan de Grachtstraat komt nieuwe betuining. Het eilandje achter De Komme wordt opgehoogd, zodat het weer een echt eilandje wordt. De herten uit het hertenkamp en de vissen uit de gracht gaan tijdelijk uit logeren, maar komen na het werk weer terug.

Op de bodem van iedere sloot of waterpartij verzamelt zich in de loop der tijd een laag bagger. Deze vormt zich onder ander uit gevallen blad, plantenresten en inwaaiend zand en stof. Een teveel aan bagger, riet en waterplanten kan wateroverlast veroorzaken. Wanneer er niets gedaan wordt, gaat uiteindelijk ook de waterkwaliteit achteruit en kan het water gaan stinken.

De baggerwerkzaamheden komen voort uit baggerplan dat de gemeente Kapelle en waterschap Zeeuwse Eilanden samen hebben gemaakt. In dat plan staan afspraken over achterstallig baggeronderhoud van water binnen de bebouwde kom. Voor de toekomst hebben waterschap en gemeente afspraken gemaakt over het onderhoud van water in bebouwd gebied en die vastgelegd in een overeenkomst.
Provincie:
Tag(s):