woensdag, 5. november 2008 - 20:16

Balkenende wil dat bankiers 'geld laten rollen'

Amsterdam

"Met alle overheidsgaranties die er nu liggen, is er geen enkele reden om op uw kapitaal te gaan zitten." Dat zei minister-president Balkenende woensdagavond in Amsterdam in de richting van banken tijdens zijn toespraak op het VNO-ING-diner.

"In de huidige situatie zeg ik tegen bankiers: geld moet rollen. Tussen banken onderling én tussen banken en bedrijven. De banken hebben een grote verantwoordelijkheid om te voorkomen dat de Nederlandse economie droogvalt."

De bijeenkomst in het ING-gebouw is onderdeel van een serie ontmoetingen die de minister-president de komende tijd zal hebben met ondernemers, bankiers en wetenschappers over de reële economie. In zijn toespraak maakte de minister-president duidelijk dat in deze gesprekken herstel van vertrouwen centraal zal staan.

De minister-president noemde enkele punten die daarvoor van belang zijn. Zijn oproep aan banken om het onderlinge geldverkeer weer op gang te brengen, is een van deze punten. Daarnaast haalde minister-president Balkenende de inzet van het kabinet aan om in internationaal verband afspraken te maken voor beter risicomanagement en versterking van het internationaal toezicht op de financiële markten.

Voor het kabinet is het zaak om te blijven investeren, zo bepleitte de minister-president. "Een koersvaste houding betekent ook dat het kabinet blijft inzetten op de concurrentiekracht van Nederland. Juist nu moeten we blijven investeren in scholing en innovatie. Juist nu moeten we de doorgeschoten besluitvormingsprocedure voor nieuwe infrastructuur aanpakken. En juist nu is het van belang om de administratieve lastendruk terug te dringen."

Als de situatie daarom vraagt is het bovendien mogelijk om - binnen de begrotingskaders - geplande investeringen te laten doorgaan en zonodig investeringen in infrastructuur, waterbeheer en duurzame energie naar voren te halen.

De minister-president richtte zich tot slot tot ondernemers. "De overheid heeft de afgelopen maanden en weken laten zien niet terug te deinzen voor onorthodoxe maatregelen. Op die houding mag u blijven rekenen. Tegelijkertijd rekenen wij op uw ondernemingsgeest om ervoor te zorgen dat Nederland de komende tijd sterk blijft staan in de woelige wereld waarin we momenteel leven. De overheid kan wel smeerolie in de machine van de economie gooien. Maar u levert de paardenkrachten."
Provincie:
Tag(s):