vrijdag, 18. juli 2008 - 9:46

Banengroei en duurdere huizen

Assen

Het aantal banen in Drenthe van twaalf uur of meer is in 2007 – vergeleken met het jaar ervoor – met bijna zesduizend gestegen. Ten opzichte van 2000 is het geboorteoverschot in Drenthe gehalveerd en sinds 2002 zijn de huizen gemiddeld 25 procent duurder geworden.

Deze en nog veel meer feiten staan in de jongste editie van Drenthe in cijfers. De provincie Drenthe heeft haar jaarlijkse overzicht van statistische gegevens aangepast aan de tijd en wil optimaal gebruik maken van internet www.cijfers.drenthe.nl.

Internet speelt in de informatievoorziening een steeds belangrijker rol. Drenthe in cijfers 2007 speelt daarop in en maakt gebruik van de mogelijkheden die de digitalisering biedt. Op de provinciale website staat een zeer uitgebreide versie van het statistisch overzicht, dat gegevens bevat vanaf 2000. Daarnaast heeft de provincie de belangrijkste gegevens samengevat in een folder. Daarin is informatie opgenomen over de bevolking, zoals het inwonersaantal en de leeftijdsopbouw, cultuur en welzijn, woningbouw, onderwijs, bedrijvigheid, arbeidsmarkt, landbouw én recreatie en toerisme. De meest recente gegevens hierover kunt u in één oogopslag per gemeente bekijken. In de folder is ook te lezen wat de reistijd per auto is naar de verschillende ziekenhuizen en wordt een overzicht gegeven van de verkeersdrukte en het aantal ongevallen in Drenthe.

Specifieke informatie over de jeugd is te vinden op www.jeugdmonitordrenthe.nl. De site bestaat al enige tijd en brengt op basis van diverse indicatoren in beeld hoe het met de jeugd in Drenthe gaat. Aandacht wordt besteed aan gezondheid en welzijn, aantallen en leeftijdsopbouw, onderwijs, werkgelegenheid, veiligheid en criminaliteit.
Provincie:
Tag(s):