donderdag, 10. januari 2008 - 13:35

Bartjeskerk hoeft niet te worden ontruimd

De Bartjeskerk aan de Graafsweg in 's-Hertogenbosch hoeft niet met onmiddellijke ingang het gebouw te ontruimen en te verlaten. Dat heeft de voorzieningenrechter van de rechtbank 's-Hertogenbosch vandaag geoordeeld. Woningstichting Zayaz had om ontruiming gevraagd omdat zij meent dat de kerk het gebruik van het gebouw had beëindigd. Zayaz wil het gebouw verhuren aan een ander genootschap.

De woningstichting kocht het kerkgebouw en de pastorie in 1996 om er na de sloop van de gebouwen woningen te bouwen. De woningstichting zou bovendien een nieuw parochiecentrum bouwen dat tijdelijk aan de parochie in gebruik zou worden gegeven. Dat is in 1998 gebeurd. Het gebruiksrecht van de parochie zou voortduren tot het moment dat aan het feitelijk gebruik een eind zou zijn gekomen. Het parochiebestuur heeft in november 2006 laten weten de Bartjeskerk te sluiten. Begin 2007 trad echter een nieuw parochiebestuur aan dat de kerk wilde openhouden. Volgens de woningstichting is het gebruik van het gebouw door de kerk echter beëindigd.

De voorzieningenrechter oordeelt dat het voor een kort geding onvoldoende duidelijk is dat het daadwerkelijke gebruik inderdaad is beëindigd. De kans is reëel dat de bodemrechter zal oordelen dat het gebruik niet is geëindigd omdat het gebouw nu in gebruik is als parochiecentrum. Dat de ruimte door de bisschop aan de eredienst is ontrokken heeft geen doorslaggevende betekenis. Dat geldt ook voor het bekendmaken van het voornemen om het gebruik te beëindigen.
Provincie:
Tag(s):