woensdag, 13. augustus 2008 - 18:07

Basisschool dicht om onveilige situatie ingeval van brand

Zwaanshoek

Op last van de gemeente Haarlemmermeer is op woensdag 13 augustus 2008 de openbare basisschool "De Zwanebloem" in Zwaanshoek per direct gesloten. Tijdens de verbouwing heeft een controle van de brandweer en de gemeentelijke Bouw & Woningtoezicht plaatgevonden op verzoek van het bestuur van de Stichting Openbaar Onderwijs Haarlemmermeer (SOPOH) waaruit bleek dat in de school, die in opdracht van de SOPOH gedeeltelijk verbouwd wordt, een onveilige en ongezonde situatie was ontstaan.

Kinderen konden bij brand niet meer op een veilige en verantwoorde manier de school verlaten. De gemeente heeft hierop besloten per direct de school te sluiten. Het bestuur van de SOPOH heeft de ouders geïnformeerd. In totaal gaat het om 130 leerlingen.

Wethouder Onderwijs, Arthur van Dijk:
‘De veiligheid en gezondheid van kinderen op school staat bij mij absoluut bovenaan. De gemeente gaat hier altijd uitermate zorgvuldig mee om. Sluiting van de school is een drastische maatregel, maar noodzakelijk. ’

Directeur SOPOH, Pia Kraak: "Tijdens de verbouwing was de veiligheid en gezondheid van de kinderen op onze school onvoldoende gewaarborgd. Dat vinden wij niet acceptabel. Daarom zijn wij direct aan oplossingen gaan werken. Na overleg met de brandweer verwacht ik dat de school deze week weer geschikt wordt gemaakt voor onderwijs."

Verbouwing basisschool "De Zwanebloem"
De inrichting van de bouwplaats tijdens de verbouwing van de school was onvoldoende veilig. Op last van de brandweer en Bouw & Woningtoezicht kan de school tijdelijk niet gebruikt worden.

Deze week worden de vereiste voorzieningen getroffen. Vrijdag 15 augustus inspecteert de brandweer en Bouw & Woningtoezicht de verbeterde voorzieningen.

School maandag weer open
Naar verwachting kan de school maandag 18 augustus weer in gebruik worden genomen. Zo niet, dan zorgt het bestuur van de SOPOH, in overleg met de gemeente, alternatieve huisvestingsvoorzieningen.
Provincie:
Tag(s):