vrijdag, 2. mei 2008 - 21:32

Basisschool leerlingen krijgen al vroeg Engelse les

Assen

Basisschool het Octaaf heeft onlangs het taaldorp Little Bristol bezocht op de locatie Salland van het Vincent van Gogh in Assen. Zo brachten ze een bezoek aan de groenteboer, een kledingwinkel en moesten ze een politieagent aanspreken om de weg te vragen.

De leerlingen van de groepen 6, 7 en 8 werden begeleid door de brugklassers van Vincent van Gogh. Hierdoor ontstaat er een situatie waardoor beide groepen leerlingen hun vaardigheden kunnen oefenen.

Het Octaaf is een school waar al vroeg begonnen wordt met Engelse les. Aan de hand van een schoolthema wordt in alle groepen Engels geleerd. In groep 1 t/m 4 worden spelenderwijs liedjes, eenvoudige woordjes en begroetingen geleerd. In groep 5 t/m 8 wordt de woordenschat uitgebreid en wordt aandacht besteed aan het schrijven van woorden, teksten en presentatie. Engels is een activiteit waar alle kinderen veel plezier in hebben. Het leren van Engelse woorden en het zingen van Engelse liedjes lijkt als het ware vanzelf te gaan.

De school ervaart dat kinderen veel met de Engelse taal in aanraking komen door televisie, games, radio, computer etc.
De Engelse taal hoort bij de leefwereld van de kinderen van nu. Er wordt gewerkt met schoolthema’s als: Back to school, Hello you, Spring, Sports, On the farm etc. De werkgroep Engels verzorgt de thema’s met de bijbehorende Engelse woordenlijsten en lessuggesties.

Dit schooljaar is de samenwerking gestart tussen Vincent van Gogh en het Octaaf. Hierbij geeft mevrouw Hurenkamp (docent van Vincent van Gogh) Engels op het Octaaf. Deze werkwijze wordt gezien als een prima voorbereiding op het voortgezet onderwijs.
Provincie:
Tag(s):