dinsdag, 3. juni 2008 - 9:54

Beëdiging leden Korps Nationale Reserve voor stadhuis Den Haag

Den Haag

Op zaterdag 21 juni 2008 vindt een bijzondere militaire beëdiging plaats in het openbaar. Alle nieuwe leden van het Korps Nationale Reserve (afkomstig uit Noord- en Zuid-Holland) zweren die dag plechtig hun trouw. Gewoonlijk vindt de beëdiging, onzichtbaar voor het publiek, plaats op militair terrein.

Vanwege het 60-jarig jubileum van het korps heeft de gemeente Den Haag haar raadhuisplein opengesteld. Het 20Natresbataljon staat op 21 juni aangetreden in vol tenue met vaandelwacht, terwijl de nieuwe leden worden beëdigd. Wie een kijkje wil nemen is welkom op 21 juni tussen 10.00-11.30 uur op het Spuiplein voor het Haagse stadhuis.

De beëdiging van militairen kent een lange traditie bij de Nederlandse krijgsmacht. Ook nieuw toegetreden militairen van het Korps Nationale Reserve leggen hun eed of de belofte af. Zij zweren met respectievelijk ‘Zo waarlijk helpe mij God almachtig’ of ‘Dat beloof ik’ trouw aan de Nederlandse democratie en de krijgsmacht.

Dit jaar viert het Korps Nationale Reserve haar 60-jarig jubileum. Sinds de oprichting in 1948 vervult het korps een belangrijke rol in de militaire ondersteuning van de civiele autoriteiten bij regionale of nationale (crisis)situaties. Haar kerntaak is het bewaken en beveiligen van het Nederlands grondgebied. Ook verleent het korps assistentie bij rampen/crises en wordt het ingezet bij ceremoniële activiteiten, waaronder Prinsjesdag en 4 mei.

De kern van het korps vormen de ruim 3.000 vrijwilligers die, naast hun dagelijkse banen en werkzaamheden, zich in hun regio ten dienste stellen van de samenleving als militair reservist. Het Korps Nationale Reserve is een professioneel en snel inzetbaar onderdeel van de Koninklijke Landmacht met vijf regionaal opererende bataljons. Het bataljon voor Noord- en Zuid-Holland is 20Natresbataljon, dat lokale eenheden heeft gelegerd in Bergen, Amsterdam en Den Haag.
Provincie:
Tag(s):