dinsdag, 4. maart 2008 - 7:46

Beëindiging ammoniak-transport tussen Geleen en IJmuiden

Geleen

Minister Cramer (Ruimte en Milieu) en minister Eurlings (Verkeer en Waterstaat) hebben vandaag een principeakkoord gesloten met DSM over de beëindiging van de ammoniaktransporten tussen Geleen en IJmuiden.

Uiterlijk per 31 december 2009 zullen de ammoniaktransporten van 116.000 ton per jaar op deze route definitief worden stopgezet.

Hiermee wordt de grootste ammoniakstroom van gemiddeld 116 treinen per jaar door Nederland beëindigd. In 2006 is na een akkoord met AKZO Nobel al een eind gekomen aan chloortransporten tussen Rotterdam en Delfzijl. Met dit principeakkoord is opnieuw een belangrijke stap gezet om het vervoer per spoor veiliger te maken.

Minder risico's
Ammoniaktransporten per spoor zijn sinds jaren zowel politiek als maatschappelijk omstreden. In het kabinetsstandpunt Ketenstudies heeft het kabinet zich als doel gesteld het structureel transport van ammoniak per spoor tussen Geleen en IJmuiden te beëindigen. Voor inwoners in en rondom dichtbevolkte gebieden als Amsterdam, Utrecht, Den Bosch en Eindhoven betekent dit akkoord dat het risico, dat er tijdens het ammoniaktransport een ongeluk gebeurt, vanaf 2010 sterk verminderd wordt.

Enkele kleinere ammoniakstromen per spoor blijven in de toekomst nog wel mogelijk. Voor nieuwe doorgaande stromen van en naar Duitsland is de Betuweroute beschikbaar, die geheel is toegerust voor dergelijk vervoer.

Schadevergoeding
De vestiging van DSM Agro in IJmuiden sluit uiterlijk op 31 december 2009 zijn deuren. Hierdoor wordt het structurele spoorvervoer van ammoniak tussen Geleen en IJmuiden op die datum definitief beëindigd. De overheid is bereid een schadevergoeding te betalen van 47.996.000 euro voor het sluiten van de DSM vestiging in IJmuiden en verplaatsen van de salpeterzuurfabriek naar Geleen.

De financiële bijdrage bestaat uit een schadevergoeding die op grond van de circulaire schadevergoedingen Wet milieubeheer wordt verleend en door het onafhankelijke adviesbureau Stichting advisering onroerende zaken (SAOZ) is vastgesteld.

Het principeakkoord zal worden uitgewerkt in een convenant. Dit convenant moet binnen drie maanden na ondertekening van het principeakkoord zijn afgerond en zal voorafgaand aan ondertekening aan de Tweede Kamer worden voorgelegd. Ook moet de adviesprocedure bij DSM conform de Wet op de Ondernemingsraden zijn afgerond voordat het akkoord in werking treedt.
Provincie:
Tag(s):