vrijdag, 22. februari 2008 - 20:24

Bebouwing kustzone Almere Poort uniek in Nederland

Almere

Gemeente Almere en Waterschap Zuiderzeeland zijn overeengekomen dat aan de dijk, ter plaatse van de kustzone van Almere Poort, wordt gebouwd. Op 22 februari 2008 tekenden wethouder Adri Duivesteijn namens de gemeente en heemraad Sietske van Oogen-Visser namens het waterschap een samenwerkingsovereenkomst, waarin is vastgelegd hoe en onder welke voorwaarden de kustzone wordt ontwikkeld. Bebouwing van de kustzone is uniek in Nederland. De dijkzone moet dé blikvanger van Almere Poort worden.

De dijk wordt circa één meter verhoogd en aangevuld tot aan de bebouwing. Zo ontstaat een brede promenade, met ruimte voor wonen, horeca, werken en leisure. Onder de bebouwing worden parkeergarages gerealiseerd. Dit project draagt bij aan Almere’s ambitie om uit te groeien tot ‘nieuwe Strandstad van de Randstad’.

De ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst vormt de start van verdere uitwerking van de bouwplannen. Concretisering en bouwplanontwikkeling vindt naar verwachting plaats in 2009-2010. In 2011 wordt de eerste bebouwing op deze locatie gerealiseerd.
Provincie:
Tag(s):