dinsdag, 15. juli 2008 - 13:30

Bedrijfsdoorzoeking DOW n.a.v. milieu-incidenten

Terneuzen

Op 3 juni heeft het Openbaar Ministerie op verzoek van de Provincie Zeeland een inval bij DOW Benelux in Terneuzen uitgevoerd om een grootscheepse bedrijfsdoorzoeking uit te kunnen voeren. Aanleiding zijn volgens woordvoerders van het OM en DOW 8 door DOW gemelde incidenten uit 2005 en 2006.

Een inval in de zomer van 2008 leidt dan tot veel vragen want áls de volksgezondheid of het milieu gevaar hebben gelopen dan ben je als overheid met 2 en 3 jaar wel héél erg laat. Als dat gevaar er niet geweest is: waarom dan nu zo’n groots opgezette actie bij een bedrijf waarmee altijd prima samengewerkt kan worden als het gaat om milieu-maatregelen. Het uitvoeren van dergelijke bedrijfsdoorzoekingen creëert mogelijk ongerustheid onder omwonenden en een dergelijke lange reactietijd geeft weinig vertrouwen in de overheid. Aldus een vraag van raadslid J.D. Scheele van CDA-fractie in Terneuzen.

Volgens de gemeente zijn de volksgezondheid en de veiligheid van de omgeving niet direct in gevaar geweest door genoemde incidenten. De inval van 3 juni is uitgevoerd op initiatief en onder verantwoordelijkheid van het Openbaar Ministerie (OM), dit in afwijking van het gestelde in de media.

De gemeente kan geen antwoord geven op de vraag waarom het onderzoek zo laat van start is gegaan. Zij weet immers niet op welke gronden het OM heeft besloten tot dit optreden.

De incidenten uit 2005 en 2006 zijn voor de provincie aanleiding geweest tot bestuursrechtelijk optreden. Dit laat onverlet dat het OM parallel daaraan eigenstandig kan ingrijpen met de haar ter beschikking staande strafrechtelijke middelen. Over de strafrechtelijke actie kan de gemeente geen inhoudelijk gefundeerd oordeel vellen. Zij zien vooralsnog geen reden om buiten het reguliere overleg met het openbaar Ministerie en de Provincie Zeeland hier apart overleg over te voeren.
Provincie:
Tag(s):