woensdag, 12. maart 2008 - 20:51

Bedrijven ondersteunen leefbaarheid in Assen

Assen

Met een investering van € 50.000,- wil de gemeente Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO) stimuleren. MBO slaat een brug tussen non-profit organisaties en bedrijven. Doel hiervan is dat organisaties en bedrijven elkaar ondersteunen bij het realiseren van hun eigen doelstellingen. Bedrijven krijgen mogelijkheden om hun maatschappelijke betrokkenheid vorm te geven. Voor maatschappelijke organisaties levert het nieuwe kansen op hun doelen te bereiken.

Bedrijven vinden het steeds belangrijker om een bijdrage te leveren aan het leefbaar maken en houden van de samenleving. Dit doen zij door mensen, deskundigheid of middelen vrijwillig in te zetten voor de lokale samenleving. Te denken valt aan werknemers die een buurtgebouw opknappen of het verhuren van een bedrijfsruimte aan lokale verenigingen. Steeds meer bedrijven ontdekken dat de inzet voor maatschappelijke projecten meerwaarde biedt. Voor de maatschappelijke organisaties geeft MBO toegang tot expertise en middelen, nieuwe vrijwilligers, kennisoverdracht, toegang tot nieuwe netwerken en meer promotie van eigen doelen.

Wethouder Henk van Hooft is blij met het enthousiasme van ondernemers. ‘Het is uitstekend dat bedrijven hun kennis en kwaliteiten inzetten voor maatschappelijke activiteiten. Als gemeente doen we ook mee. Vorig jaar heeft de dienst stadsbeheer zich ingezet voor de stichting Present. Dit jaar doen we dat met de gehele organisatie. Dus inclusief college.’

De investering van de gemeente in het MBO richt zich op de Stichting Samen voor Assen i.o. Deze stichting bestaat uit de gemeente, de Juniorkamer en Stichting De Hofstede. De stichting brengt bedrijven en maatschappelijke instellingen bij elkaar voor incidentele projecten en duurzame samenwerkingsverbanden. De investering van de gemeente kan een vliegwieleffect teweeg brengen zodat een groot maatschappelijk rendement wordt behaald. Betrokkenheid van alle partijen is hierbij essentieel.

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen wint in heel Nederland snel aan populariteit. Kleine tot hele grote bedrijven doen er op allerlei niveaus aan mee. Multinationals ontwikkelen MBO-beleid van werknemersniveau tot concernniveau.
Provincie:
Tag(s):