vrijdag, 22. februari 2008 - 18:49

Bedrijven sjoemelen met gevaarlijk afval

Eemshaven

Na een uitgebreidt onderzoek naar de handel, de opslag en het vervoer van gevaarlijk (magnesiumhoudend) afval bij bedrijven in onder andere de Eemshaven bijkt er veel mis te zijn. Er is vastgesteld dat meerdere bedrijven vergunningsvoorschriften overtraden en onzorgvuldig handelden met gevaarlijk afval. Een van de bedrijven probeerde hiermee financieel voordeel te verkrijgen.

Het onderzoek richtte zich op vier bedrijven. Twee bedrijven zijn gevestigd in de Eemshaven. De andere bedrijven zijn een transportbedrijf en de inmiddels failliete producent van het afval in Farmsum.

De provincie Groningen ontdekte tijdens een bedrijfscontrole bij een recyclingbedrijf in de Eemshaven in augustus 2007 dat er gevaarlijk afval opgeslagen lag. Volgens de vergunning van dit bedrijf was dit niet toegestaan.

Indien dit magnesiumhoudend afval in contact komt met water vindt een reactie plaats waarbij een brandbaar/ontplofbaar gas (waterstofgas) vrijkomt. Eind december 2007 vond tijdens deze neutraliseringswerkzaamheden een explosie plaats op het terrein van het recyclingbedrijf in de Eemshaven. De explosie bewees dat het om een gevaarlijke situatie ging. De oorzaak van de explosie heeft te maken met de reactiviteit van het afval.
Provincie:
Tag(s):