dinsdag, 22. april 2008 - 22:39

Bedrijventerrein de Koumen op de schop

Heerlen

Het bedrijventerrein ‘de Koumen’ in Heerlen gaat volledig op de schop. Tot en met oktober zal het terrein voor ruim 1 miljoen euro worden heringericht. Het complete openbare gebied wordt heringericht, zodat het bedrijventerrein weer een gebied wordt waar ondernemers perfect kunnen functioneren.

Tot voor kort kende bedrijventerrein de Koumen alleen een rijweg met daarnaast brede bermen die ooit een groene bestemming hadden. Die bermen deden het laatste decennium vooral dienst als (illegale) parkeerstrook, extra opslagruimte en daar waar het groen nog aanwezig was, verkeerde deze is slechte staat.

In de nieuwe situatie krijgt elke functie zijn eigen plek. Er komen fatsoenlijke wegen voor voertuigen, er komen nieuwe trottoirs voor voetgangers, het parkeren wordt optimaal gefaciliteerd naast de rijweg en op strategische plekken komen mooie groen-elementen. Als duurzaam element wordt hemelwater op een groot aantal plekken afgekoppeld.

De wegwerkzaamheden zullen vanaf april tot midden zomer plaatsvinden. In het najaar (tijdens het ‘plantseizoen’) zullen de groene elementen aangeplant worden.
Provincie:
Tag(s):