donderdag, 21. augustus 2008 - 21:03

Bedum claimt 'De scheefste toren van Europa!'

Bedum

Uit een landmeetkundige meting in Bedum is gebleken dat de Walfriduskerk in het Groningse dorp mogelijk schever staat dan de bekende scheve toren van Pisa. Dit zou betekenen dat de toren in het noorden van ons land de scheefste toren van Europa is. Een predicaat wat altijd aan de wereldberoemde toren in Italië heeft toebehoord.

Jakob van Dijk, oud-leraar landmeetkunde aan de Kaderopleiding Bouwbedrijf (KOB), verrichtte in 1993 met een van aantal van zijn leerlingen een landmeetkundige meting in Bedum met de bedoeling de totale scheefstand van de toren van onze Walfriduskerk vast te stellen.

“Tot mijn grote verbazing was de toren vanaf de begane grond (maaiveldniveau) tot aan de onderkant van de eerste bol, net boven de spits, 2.611 m scheefgezakt. Dat bleek meer te zijn dan de Oldehove in Leeuwarden! In het contact daarover met de Friezen kon ik ze overtuigen en zij erkenden hun “nederlaag�.

Wat echter overeind bleef was de scheve toren van Pisa. Omdat men echter vreesde dat deze toren steeds verder zou gaan zakken, begon men in 1993 met een uitgebreide operatie om de toren iets rechter te trekken. In 1993 bereikte de toren zijn maximale schuinte met een verschil van bijna 4,5 meter. In 1993 stond de toren dus absoluut schever dan de toren van onze Walfriduskerk. Na de herstel - operatie is er echter iets drastisch veranderd! Na jaren van tegengewicht is het verschil nu gestabiliseerd op net geen 4 meter. “

Enig rekenwerk levert de volgende resultaten:
- De toren van Bedum is 35,704 m en hangt dus 2,611m scheef.
- De Toren van Pisa is 55,86 m en hangt na de operatie nog 4,00 m scheef.
- Op een hoogte van 35,704 heeft de toren van Pisa de volgende scheefstand:
- 35,704 / 55,86 x 4,00 = 2,556 m

Rekenkundig is dus bewezen dat de toren van onze Walfriduskerk 2,611 - 2,556 = 0,055 m schever staat dan de toren van Pisa!!!

Op 13 september 2008 wordt de Walfridusvoettocht gelopen wordt, dan moeten de wandelaars maar eens goed naar de scheefste toren van Europa gaan kijken. Tijdens de Middeleeuwse maaltijd kunnende wandelaars dan hieronder zitten, en mijmeren dit is de scheefste toren in Europa.
Provincie:
Tag(s):