donderdag, 26. juni 2008 - 10:58

Bedumers tevreden over uitvoer Wmo

Bedum

De gemeente Bedum heeft laten onderzoeken in hoeverre inwoners tevreden zijn over voorzieningen die in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) worden aangeboden. Hieronder vallen onder meer huishoudelijke hulp en voorzieningen voor gehandicapten. Ook de beleving van de Wmo-adviesraad is gemeten. Ruim 140 inwoners participeerden in dit onderzoek.

De meeste van hen blijken bijzonder positief. Bij maarliefst 96% van de cliënten voldoet de ondersteuning van de gemeente aan de verwachtingen. 92% van de geënquêteerden geeft aan dat de ondersteuning hen helpt bij het zelfstandig wonen en meedoen aan de maatschappij.

Iedere gemeente evalueert de voorzieningen binnen de Wmo voortaan jaarlijks. Doordat een groot aantal gemeenten dit op dezelfde wijze uitvoert, is het mogelijk de resultaten onderling te vergelijken. Met name de wijze waarop aanvragen voor voorzieningen worden afgehandeld scoort positief. In Bedum beoordelen cliënten de afhandeling aan de balie met het cijfer 7,6. Dat is twee tienden meer ten opzichte van het landelijk gemiddelde. De ondervraagden laten zich positief uit over de bejegening door en deskundigheid van de ambtenaren. Cliënten waarderen de hulp in het huishouden met het cijfer 8. Als verbeterpunt op dat vlak noemen ze de vervanging bij ziekte van de hulp. Verstrekkingen van voorzieningen als een scootmobiel scoort ten opzichte van het landelijk gemiddelde bijzonder goed met 100% tevreden cliënten.

Over de verhuiskostenvergoeding van de gemeente is men minder enthousiast. 71% beoordeelt deze vergoeding positief terwijl hiervoor een landelijk gemiddelde van 76% geldt. Tenslotte is onderzocht hoe cliënten de Wmo-adviesraad beoordelen. Deze raad is ingesteld om de gemeente te adviseren bij de uitvoering van de Wmo. Deze raad is ten opzichte van andere gemeenten beter bekend bij cliënten. Alhoewel zij meer verwachten aan informatieverstrekking van de raad, zijn ze zeer tevreden over de mate waarin de raad opkomt voor hun belangen.
Provincie:
Tag(s):