donderdag, 31. januari 2008 - 19:28

Beesel blijft zelfstandig

Beesel

Het college van Gedeputeerde Staten (GS) zullen niet het initiatief nemen om de gemeente Beesel te betrekken bij een eventuele herindelingsprocedure in de regio Noord-Limburg. Dat is woensdag afgesproken tijdens een overleg tussen verantwoordelijk gedeputeerde Driessen en het college van Burgemeester en Wethouders van Beesel.

Gedeputeerde Staten heeft hiertoe besloten vanwege onder meer de gezonde financiële positie van Beesel en de uitkomsten van het bestuurskrachtonderzoek, dat vorig jaar door een onafhankelijke Visitatiecommissie werd uitgevoerd.

Beide partijen hebben nadrukkelijk afgesproken dat Beesel de regionale samenwerking in de komende jaren op concrete wijze zal gaan invullen. Op korte termijn komt er een gezamenlijke notitie van de Provincie en de gemeente waarin wordt verkend welke trends en ontwikkelingen de komende jaren op de gemeente afkomen en wat dit betekent voor de toekomst van de gemeente. Het college van Beesel wil vanuit een open houding de toekomst benaderen.

De gemeente Beesel reageerde verheugd op de uitkomst van het overleg met Driessen. “Onze inspanningen zijn beloond�, aldus burgemeester Oord met een verwijzing naar de campagne die de gemeente Beesel al gestart was tegen een mogelijke samenvoeging met Venlo.
Provincie:
Tag(s):