vrijdag, 15. augustus 2008 - 10:51

Behoud de Parel wil actieplan tegen fijnstof

Grubbenvorst

Behoud de Parel vraagt aan de gemeente Horst aan de Maas op korte termijn te
reageren op haar verzoek te komen met een actieplan tegen fijnstof en een
beleidsnota voor preventieve volksgezondheid in het kader van de Wet
Collectieve Preventie Volksge-zondheid (WCPV). Daarnaast wordt gevraagd om
een blijvend meetstation voor fijnstof.

In de brief wijst Behoud de Parel op onderzoek waaruit gebleken is dat de
omgeving door de komst van een mega varkens- en kippenstal (35.00
varkens en 1,2 miljoen kippen) te maken zal krijgen met een aanzienlijke
verslechtering van de milieuomstandigheden (fijnstof, ammoniak, geur).
Daarnaast heeft het Europees Hof eind juli jl. bepaald dat EU-burgers op
korte termijn een actieplan tegen luchtvervuiling kunnen verlangen van hun
gemeente. Reden voor de vereniging een beroep te doen op Horst aan de Maas,
om op korte termijn te komen met een actieplan. Vooruitlopend op het
actieplan vraagt Behoud de Parel te komen tot de inrichting van een blijvend
meetpunt voor onder andere fijnstof.

Ook wijst Behoud de Parel er op dat de gemeente in het kader van de Wet
Collectieve Preventie Volksgezondheid (WCPV) een algemene
verantwoordelijkheid heeft voor het scheppen van een gezonde omgeving. Om de vier jaar zijn gemeenten verplicht om een beleidsnota te maken op dit punt.
De laatste (en overigens ook eerste) beleidsnota van de gemeente Horst aan
de Maas dateert van oktober 2003. Dat zou betekenen dat er in oktober 2007
een nieuwe nota had moeten liggen. Dat is echter niet het geval. Nu de komst
van de megastal een aantal extra gezondheidsrisico’s met zich mee zal
nemen (fijnstof, MRSA en infectieziekten) en deze risico’s in de nota van
2003 geen aandacht hebben gehad, lijkt de tijd rijp, volgens Behoud de
Parel, een actualisatie van het preventieve gezondheidsbeleid te realiseren.
Provincie:
Tag(s):