donderdag, 11. december 2008 - 16:02

Behoud Klein Soestdijk

Veenhuizen

De gebiedscommissie Noordwest Drenthe heeft een subsidieaanvraag van Stichting Het Drentse Landschap voor de aankoop, restauratie en herbestemming van Klein Soestdijk in Veenhuizen goedgekeurd.

Hiermee wil de stichting de cultuurhistorische waarde van het monumentale pand behouden. De gebiedscommissie adviseert gedeputeerde staten een subsidie beschikbaar te stellen van 325.000 euro aan provinciale middelen uit het provinciaal Meerjaren Programma Landelijk Gebied en 825.000 euro aan Europese gelden.

Per 1 november 2008 is de voormalige directeurswoning van de Strafinrichting te Veenhuizen uit 1854 in eigendom gekomen van Stichting Het Drentse Landschap (HDL). Met de aankoop blijft een van de meest bepalende panden in Drenthe behouden.

In de voormalige Kolonie Veenhuizen is in de gebiedsontwikkeling veel aandacht voor de leefbaarheid en het zorgen voor nieuwe economische dragers in het gebied. Overheden, ondernemers en bewoners werken hier samen aan een cultuurhistorisch gebied met een hoge attractiviteitswaarde voor bezoekers en toeristen. Voor het toekomstig gebruik van Klein Soestdijk is dan ook bewust gekozen voor de combinatie van wonen en erfgoedlogies.

De werkzaamheden zijn inmiddels gestart. Naar verwachting is het project medio 2010 gerealiseerd. De totale kosten zijn 1.650.000 euro. Hiervan draagt de provincie Drenthe 325.000 euro bij. De gemeente Noordenveld en HDL leveren beide een bijdrage van 250.000 euro. De resterende 825.000 euro wordt gefinancierd uit het Europese Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP).
Provincie:
Tag(s):