dinsdag, 26. februari 2008 - 12:07

Bekeuring voor valsheid in geschrifte

Dordrecht

De Waterpolitie van het Korps landelijke politiediensten (KLPD) in Dordrecht heeft 25 februari de kapitein van een Russisch zeeschip een boete opgelegd van drieduizend euro voor valsheid in geschrifte.

De 57-jarige kapitein uit de Oekraïne had in zijn documenten vermeld dat hij 21 kubieke meter afgewerkte olie en vervuild water aan boord had. In werkelijkheid trof de Waterpolitie ongeveer 33 kubieke meter restanten aan.

De Waterpolitie bezocht de bulkcarrier om 10.00 uur in de zeehaven te Dordrecht. Tijdens de controle van de internationale wetgeving ter voorkoming van verontreiniging van de wereldzeeën zagen de agenten dat in het verplichte oliejournaal stond vermeld dat de tanks voor afgewerkte olie en vervuild water met ongeveer 21 kubieke meter afvalstoffen gevuld waren. In de machinekamer constateerden de agenten echter dat de tanks gevuld waren met ongeveer 33 kubieke meter restanten.

In overleg met het Openbaar Ministerie werd de kapitein in verband met valsheid in geschrifte een schikking van 3000 euro aangeboden. De kapitein ging akkoord en kocht hiermee verdere vervolging af. De verplichte boekhouding vastgelegd in internationale wetgeving en strenge controles in de havens moeten ertoe leiden dat zeeschepen geen illegale lozingen op zee uitvoeren
Provincie:
Tag(s):