donderdag, 5. juni 2008 - 20:36

Belangen asielkinderen onderbelicht

Groningen

Kinderen uit asielzoekersgezinnen in Nederland ervaren vaak zeer veel emotionele problemen. In de asielprocedures zelf spelen de kinderen echter geen rol van betekenis. Dat concluderen dr. mr. Margrite Kalverboer en drs. Elianne Zijlstra van de vakgroep Orthopedagogiek van de Rijksuniversiteit Groningen.

In opdracht van Stichting Kinderpostzegels Nederland en het Ministerie van Justitie onderzochten zij de situatie van kinderen die te maken krijgen met het vreemdelingenrecht. Kernbepalingen uit het Kinderrechtenverdrag worden volgens de onderzoekers stelselmatig geschonden.

Het leven in de asielzoekerscentra maakt opvoeden moeilijk. De leefruimtes zijn zeer klein. Zowel kinderen als ouders ervaren een groot gebrek aan privacy. Even ontsnappen aan de stress is echter lastig, want bezigheden ter afleiding zijn er amper. Een activiteitenprogramma of naschoolse opvang ontbreken.

Uit het orthopedagogisch onderzoek blijkt dat veel kinderen somber zijn, sommigen zijn zelfs zeer angstig. Zowel jongens als meisjes worden overbelast en laten teruggetrokken gedrag zien.

De IND en de rechtbank toetsen bij gezinnen met kinderen niet ambtshalve aan het Kinderrechtenverdrag. Omdat de procedures ook onder de huidige vreemdelingenwet nog steeds zeer lang duren, wordt de ontwikkeling van kinderen geschaad. De onderzoekers wijzen erop dat de gezinnen die niet onder de pardon-regeling vallen al weer zeven jaar in Nederland zijn.
Provincie:
Tag(s):