donderdag, 20. maart 2008 - 21:25

Belangrijk besluit voor verbetering spoor Almere

Almere

Het kabinet heeft besloten de spoorcapaciteit tussen Schiphol, Amsterdam, Almere en Lelystad fors uit te breiden. Dit is het resultaat van maandenlange onderhandelingen tussen rijk en regio. De gemeente Almere is zeer tevreden met het besluit. Voor Almere betekent het besluit dat het spoor op de trajecten Almere Muziekwijk - Almere Centrum en Almere Centrum - Almere Buiten in 2013 moet zijn verdubbeld. Bovendien wordt volledige verdubbeling van de Flevolijn voorbereid.

Verbetering van het openbaar vervoer tussen Almere en Amsterdam is hoognodig. Gezien de huidige kwaliteit en capaciteit van het openbaar vervoer en de verwachte - sterke - groei van het aantal reizigers is een investering essentieel. Het kabinet investeert daarom ruim 600 miljoen euro in maatregelen voor de korte termijn. De maatregelen moeten leiden tot meer reismogelijkheden, minder vertragingen en minder volle treinen in 2013. Na het besluit dat onlangs is genomen over uitbreiding van de A6/A9, is dit een nieuwe stap naar een beter bereikbaar Almere.

De maatregelen voor de korte termijn betreffen onder andere een uitbreiding van het bestaande spoor ten oosten en westen van station Amsterdam Zuid WTC, dynamisch verkeersmanagement in de Schipholtunnel en een verlenging van de perrons van Almere Centrum. Ook gedeeltelijke verdubbeling van het spoor van de Flevolijn behoort tot de maatregelen. Het kabinet vindt het vooralsnog onnodig de gehele Flevolijn te verdubbelen. Wel is afgesproken dat een volledige verdubbeling wordt voorbereid. Dit betekent dat in 2009, bij het maken van afspraken over de Schaalsprong - de groei van Almere naar 350.000 bewoners in 2030 - alsnog gesproken kan worden over een gehele verdubbeling van de Flevolijn. Doordat de voorbereidingen al zijn getroffen kan een positief besluit dan meteen tot uitvoering leiden.

De gemeente Almere is erg tevreden met de maatregelen voor de korte termijn en met de afspraak om voorbereidingen voor volledige verdubbeling van de Flevolijn te treffen. De gemeente zal zich bij onderhandelingen over de Schaalsprong nadrukkelijk uitspreken vóór volledige verdubbeling van de Flevolijn. Gezien de groeiopgave van Almere is volledige viersporigheid nodig, meent de gemeente.

Plannen voor de lange termijn
In 2009 zal ook meer duidelijk worden over verdere uitbreiding van de spoorcapaciteit in 2020 en 2030. Er wordt niet alleen gekeken naar aanvullende maatregelen over het bestaande spoor, maar ook het aanleggen van metro en RER (bekend van de Parijse voorsteden) wordt overwogen. Belangrijk voor Almere is dat het kabinet mogelijke verbindingen via het IJmeer als serieuze opties beschouwt. In 2009 moet hier een principebesluit over worden genomen. Voor de uitvoering hiervan heeft het kabinet voor de periode tot 2020 nog eens 744 miljoen euro gereserveerd.
Provincie:
Tag(s):