donderdag, 11. september 2008 - 21:21

Belastingdienst ondertekent handhavingsconvenant Almere

Almere

De Belastingdienst, de gemeente Almere, de politie en het Openbaar Ministerie hebben 10 september een convenant ondertekend waarin afspraken zijn gemaakt over de samenwerking bij de aanpak van handhavingsknelpunten. Dit meldt het Ministerie van Financiën.

Het doeltreffender bestrijden van criminaliteit, zoals hennepteelt, illegale prostitutie en drugshandel vormt de basis van een handhavingsconvenant dat de Belastingdienst, de gemeente Almere, de politie en het Openbaar Ministerie 10 september hebben ondertekend.

Ook illegale bewoning in bedrijfspanden, problematiek rondom loverboys en de aanpak van windhappers (personen die geen geregistreerd inkomen of vermogen bezitten) zijn voorbeelden van onderwerpen voor gezamenlijk overleg.

Het convenant biedt de mogelijkheid om sneller informatie uit te wisselen tussen de verschillende diensten en moet leiden tot het beter, veiliger en efficiënter oplossen van eventuele knelpunten.

Daarnaast is afgesproken om de dienstverlening aan de burger goed op elkaar af te stemmen. Iemand die zich bijvoorbeeld bij de gemeente meldt bij het loket WMO kan ook recht hebben op een zorgtoeslag of huurtoeslag van de Belastingdienst. Door gericht aan elkaar door te verwijzen krijgt de burger snel inzicht in zijn financiële positie.
Provincie:
Tag(s):