woensdag, 9. januari 2008 - 9:57

België in trek bij Nederlanders

Maastricht

In 2006 woonden er drie keer zoveel Nederlanders in België als andersom. Nederlanders zoeken in België vooral een huis en natuur, terwijl Belgen hier vanwege werk, studie of een partner wonen.

In 2006 woonden er ruim 111 duizend Nederlanders in België. De meesten van hen hebben zich gevestigd in de grensstreek. De beschikbaarheid van goedkopere woningen is een belangrijk motief om net over de grens te gaan wonen, evenals relatievorming. Daarnaast zoeken Nederlanders de aantrekkelijker en rustiger woonomgeving van de Ardennen en het Duitstalige Oost-Vlaanderen op. Verder telt Brussel relatief veel Nederlanders.

Het aantal Nederlanders in België is de laatste 15 jaar verdubbeld. In de arrondissementen Luxemburg, Limburg en Antwerpen was de grootste groei te zien. Ook in en rond Brussel en in de kuststreek kwamen meer Nederlanders wonen.
Provincie:
Tag(s):