dinsdag, 29. januari 2008 - 10:47

Beloon goede ondernemers

Den Haag

Ondernemers die de regels van hun gemeente naleven, mogen niet de dupe worden van collega's die dat niet doen. Dit vindt VNO-NCW en MKB-Nederland. Om de toezichtlasten met 25 procent te verlagen, mogen 'goede' ondernemers niet vaker dan één keer per jaar door hun gemeentelijke toezichthouder gecontroleerd worden.

Die boodschap verwoorden VNO-NCW en MKB-Nederland in hun gezamenlijke nota 'Lokaal toezicht, mag het wat minder?' Daarin stellen de ondernemingsorganisaties dat gemeenten weliswaar op stoom raken waar het gaat om deregulering en verminderen van vergunningen, maar dat toezicht nog altijd een ondergeschoven kindje is.

Via het stappenplan dat de organisaties deze week presenteren, willen ze paal en perk stellen aan de overvloed aan alle gemeentelijke controles. Uitgangspunt daarbij is dat ondernemers die zich aan de regels houden, een voorkeursbehandeling krijgen. Dat betekent onder meer dat er maximaal één keer per jaar inspectie plaatsvindt. Wie de regels met voeten treedt, krijgt juist vaker een inspecteur op bezoek.

Het bedrijfsleven wil verder dat het Rijk een onderzoek start naar lokale toezichtlasten voor bedrijven en daar afspraken over maakt met gemeenten. Daarnaast moeten de bestanden van de diverse inspectiediensten aan elkaar gekoppeld worden.
Provincie:
Tag(s):