vrijdag, 8. februari 2008 - 18:18

Bemiddeling politie-cao naar tweede fase

Den Haag

Minister Ter Horst (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) en de politievakbonden NPB, ACP, ANVP en VMHP gaan verder in de bemiddelingspoging om uit de impasse te komen rond de politie-cao.

Ter Horst en de vakbonden hebben dit besloten op basis van de eerste rapportage van bemiddelaar Doekle Terpstra. In de eerste fase van de bemiddeling zocht Terpstra naar ‘mogelijke contouren van een oplossingsrichting’. In de tweede fase zal op zeer korte termijn geprobeerd worden echt een oplossing te vinden. Terpstra ziet daartoe binnen de geldende financiële kaders mogelijkheden, en de minister en de vakbonden zijn bereid daaraan binnen hun mogelijkheden mee te werken. Ook in de tweede fase zal Doekle Terpstra als bemiddelaar optreden.

De eerste rapportage van bemiddelaar Terpstra is vertrouwelijk aan minister Ter Horst en de vakbonden aangeboden, en blijft voorlopig vertrouwelijk.
Provincie:
Tag(s):