maandag, 17. maart 2008 - 9:31

Beperkte verkeershinder door aanleg brug in Veerseweg

Veere

Vanaf vandaag tot aan de bouwvakantie ondervindt het verkeer op de Veerseweg tussen Middelburg en Veere enige hinder. Doordat waterschap Zeeuwse Eilanden een brug aanlegt ter hoogte van de Oude Kleverskerkseweg, wordt het verkeer over een lengte van 200 meter via een parallel liggende weg (by-pass) omgeleid.

Waterschap Zeeuwse Eilanden bouwt een nieuw poldergemaal (Poppekinderen) tussen Middelburg en Veere. Om ervoor te zorgen dat het overtollige polderwater bij het nieuwe gemaal komt, zijn er waterlopen gegraven.

Omdat de waterlopen de Veerseweg kruisen, komt hier een verkeersbrug. Onder de toekomstige brug komt een wildpassage: een strook van 30 centimeter aan weerszijden van het water om kleine dieren en watervogels veilig (en droog) de weg te kunnen laten passeren.

Aannemer KWS Infra BV voert het werk uit en zal voor de bouwvakantie klaar zijn. De totale projectkosten bedragen € 584.000,-. Het project wordt uitgevoerd door waterschap Zeeuwse Eilanden en is gerelateerd aan het N57-project.
Provincie:
Tag(s):