dinsdag, 23. september 2008 - 17:02

Berekenen online recht op inkomens-ondersteuning

Zuidhorn

Inwoners van Zuidhorn kunnen vanaf dinsdag online berekenen of zij in aanmerking komen voor gemeentelijke voorzieningen zoals bijzondere bijstand, de computer-regeling, langdurigheidstoeslag, de collectieve ziektekostenverzekering, kwijtschelding van gemeentelijke belastingen of een bijdrage voor chronische zieken en ouderen.

Zuidhorn heeft zich aangesloten bij Berekenuwrecht. Via de website www.berekenuwrecht.nl konden inwoners van de Zuidhorn al langer berekenen of zij recht hebben op landelijke regelingen zoals huurtoeslag, zorgtoeslag of een studietoelage. Vanaf vandaag kan dus ook het recht op gemeentelijke vergoedingen worden berekend. Berekenuwrecht is een initiatief van de landelijke organisaties Stimulansz en het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud).

De gemeente hoopt op deze manier het niet-gebruik van voorzieningen tegen te gaan. Uit diverse onderzoeken blijkt dat Nederlanders veel geld op de plank laten liggen terwijl zij er wel recht op hebben. Onbekendheid met de regelingen, ingewikkelde aanvraagprocedures maar ook schaamte en trots spelen daarbij een rol.

Berekenuwrecht is te vinden op www.Zuidhorn.nl. Er moeten vragen worden beantwoord over onder andere de gezinssamenstelling, het inkomen en het vermogen. Het programma berekent vervolgens het eventuele recht op de vergoeding.
Provincie:
Tag(s):