woensdag, 24. september 2008 - 16:18

Bertus Donks krijgt Kermispenning voor verdiensten

Weert

Uit handen van kermiswethouder Stef Strous ontvangt Bertus Donks donderdagavond 25 september a.s. de Michel Ropers Penning van verdiensten van de Weerter kermis. Het college van B&W van Weert heeft besloten hem die penning toe te kennen als blijk van grote waardering en erkentelijkheid voor het feit dat Donks zich bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt voor de kermiswereld als zodanig en voor de Weerter kermis in het bijzonder.

Bertus Donks was gedurende meer dan 25 jaar directeur/voorzitter van de grootste landelijke kermisbond, de BOVAK. Hij heeft grote verdiensten voor de kermiswereld als geheel. In Weert heeft hij zich verdienstelijk gemaakt door zich, vooral in de beginjaren waarin de kermis elk jaar groter werd, neutraal en zeer constructief op te stellen bij geschillen tussen de gemeente en individuele kermisexploitanten. Verder heeft hij er zich voor ingezet dat Weert in 1993 tot ‘BOVAK-kermisstad van het Jaar’ werd uitgeroepen. Mede door zijn opstelling en inzet is de Weerter kermis uit kunnen groeien tot het evenement zoals we dat nu kennen.

De Michel Ropers-penning is in 1999 ingesteld en wordt alleen uitgereikt aan mensen die zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor de kermiswereld als zodanig en voor de Weerter kermis in het bijzonder. De penning is nadrukkelijk verbonden aan de Weerter kermis en niet, zoals andere onderscheidingen, aan de gemeente Weert. Het is dus een soort ‘huisorde’.
De penning is genoemd naar kermisexploitant Michel Ropers die veel voor de Weerter kermis heeft betekend. Ropers stond mede aan de basis van het huidige kermisconcept en daarmee aan het succes daarvan. De heer Ropers overleed 10 jaar geleden.

De onderscheiding – die in de kermiswereld zeer gewaardeerd wordt - bestaat uit een bronzen beeltenis van Michel Ropers en een oorkonde.
Provincie:
Tag(s):