dinsdag, 10. juni 2008 - 19:51

Beschermd dorpsgezicht kom Udenhout

Udenhout

De gemeente Tilburg is van plan dit najaar de kom Udenhout aan te wijzen als beschermd dorpsgezicht. Belangrijkste gevolg hiervan is dat in het aangewezen gebied de Monumentenverordening gemeente Tilburg van toepassing wordt. Bij iedere wijziging in het gebied wordt een monumentenvergunning vereist, waarbij de monumentencommissie
om advies wordt gevraagd.

Wethouder Hugo Backx (monumenten): "Udenhout is een zeldzaam voorbeeld van een nog herkenbare boshoevennederzetting, ontstaan in de loop van de twaalfde eeuw. De bijzondere structuur, de verdere ontwikkeling en het gave bebouwingsbeeld moeten we beschermen. Daarbij willen we uitgaan van de bestaande cultuurhistorische waarde."
Na de aanwijzing van het beschermd dorpsgezicht wordt ook het bestemmingsplan Udenhout herzien. Daarbij zijn de cultuurhistorische waarden van het gebied richtinggevend.

De gemeente Tilburg wil de nota ´Aanwijzing beschermd dorpsgezicht kom Udenhout´ graag voorleggen aan belanghebbenden in het gebied en overige geïnteresseerden. Zij organiseert daarom een informatieavond op woensdag 18 juni van 19.00 tot 21.30 uur in het voormalige Raadhuis, Slimstraat 2 te Udenhout.
Provincie:
Tag(s):