dinsdag, 28. oktober 2008 - 21:15

Bescherming gezondheid bij publieks-evenementen onvoldoende

Amsterdam

Gemeenten schieten vaak tekort in de kwaliteit van de vergunningverlening voor publieksevenementen. Gemeenten vragen onvoldoende advies aan de bureaus voor Geneeskundige Hulpverlening bij ongevallen en rampen (GHOR) over de te nemen voorzorgsmaatregelen om gezondheidsrisico’s tijdens publieksevenementen te beperken. GHOR-bureaus bieden hun deskundigheid ook onvoldoende actief aan gemeenten aan.

Dit constateren de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) en de Inspectie Openbare Orde en Veiligheid (IOOV) in een gezamenlijk rapport over de advisering van GHOR-bureaus aan gemeenten bij publieksevenementen.

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het beschermen van de gezondheid en het waarborgen van de veiligheid van burgers tijdens publieksevenementen. GHOR-bureaus kunnen hen adviseren over te nemen voorzorgmaatregelen om gezondheidsrisico’s te beperken.

Dit laatste gebeurt echter onvoldoende gestructureerd en proactief. Vaak wordt er geen checklist gebruikt of geen risico-inventarisatie en risico-evaluatie gemaakt. Niet voor elk publieksevenement vragen gemeenten advies aan het GHOR-bureau.

Adviezen niet in vergunning verwerkt
Ook worden gegeven adviezen niet altijd in de voorwaarden voor de vergunningverlening verwerkt. Hierdoor kunnen gemeenten tekortschieten in hun taak de veiligheid en gezondheid van burgers bij publieksevenementen te waarborgen.

Onvoldoende samenwerking
Daarnaast werken GHOR-bureaus bij de advisering nog onvoldoende samen met politie en brandweer en wordt zelden gebruik gemaakt van een gezamenlijk opgestelde evenementenkalender. Om tegenstrijdige adviezen te voorkomen, vinden de inspecties meer samenwerking tussen de hulpverleningsdiensten noodzakelijk.

De inspecties willen dat de GHOR-bureaus binnen een half jaar het interne kwaliteitssysteem voor de advisering bij publieksevenementen op orde hebben. Ook vinden beide inspecties dat gemeenten de kwaliteit van de vergunningverlening moeten verbeteren. Hierbij moeten zij meer gebruik maken van integrale advisering door de hulpverleningsdiensten: politie, brandweer en GHOR.

Vierdaagse Nijmegen
Aanleiding voor dit onderzoek werd gegeven door een aantal opgetreden incidenten bij publieksevenementen in de afgelopen jaren, zoals bijvoorbeeld de problemen met de hittegolf bij de Vierdaagse in Nijmegen vorig jaar.
Provincie:
Tag(s):